Thời Sự
“Sửa Thông tư 13 do còn bất cập”

    Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết: Việc ban hành Thông tư 13 không ngoài mục đích giữ vững an toàn cho cả hệ thống ngân hàng. Việc có thêm Thông tư 19 không phải NHNN nhân nhượng mà do còn bất cập nên phải sửa đổi.

Đăng nhập