Thời Sự
(NLĐ)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Quản lý giá. Nội dung quan trọng nhất của dự thảo luật là đề ra cơ chế để giá cả hình thành và vận động theo các quy luật thị trường, hạn chế những can thiệp hành chính, Nhà nước chỉ quy định giá trực tiếp một số ít hàng hóa, dịch vụ độc quyền; hàng hóa dịch vụ công cộng

Để quản lý thị trường giá cả, Nhà nước thông qua các công cụ, biện pháp bình ổn giá. Đó là điều hòa cung - cầu hàng hóa, dịch vụ thông qua điều chỉnh cung - cầu sản xuất trong nước, hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa giữa các vùng miền và biện pháp mua vào hoặc bán ra hàng dự trữ quốc gia; kiểm soát hàng tồn kho của doanh nghiệp khi thị trường có những biến động bất thường.
 
Sử dụng các công cụ tài chính, tiền tệ tác động vào giá cả. Định giá trực tiếp khi giá thị trường có những biến động bất thường đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá. Trong đó, dự thảo luật đã đưa thêm một số biện pháp mới hơn như đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin về giá, sử dụng các quỹ bình ổn giá...
 
Các biện pháp trợ giá hàng nông sản khi giá thị trường xuống quá thấp và trợ giá hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu như hiện hành được loại bỏ vì không còn phù hợp các cam kết quốc tế.

Theo Báo Người Lao Động
Đăng nhập