Ngành Muối
Nếu có chính sách tốt, Ngành Muối sẽ mạnh hơn

Nghề muối nước ta đã có từ lâu đời. Cho đến nay, hàng vạn diêm dân đã gắn bó với nghề này và tích luỹ được nhiều...

Đăng nhập