Ngành Muối

Theo Thông tư quy định về nhập khẩu muối do Bộ Công Thương vừa ban hành, thương nhân chỉ được phép nhập khẩu 3 loại muối được quy định trong Biểu thuế xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và phải đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật.

Cụ thể là muối NaCl thô, NaCl tinh khiết dùng trong y tế, thí nghiệm, xử lý nước, công nghiệp hóa chất và NaCl tinh khiết dùng trong tiêu dùng ăn trực tiếp, công nghiệp thực phẩm.

Việc nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với tất cả các loại muối trên trước khi ký hợp đồng nhập khẩu phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận về chất lượng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/12.

Bách Hợp

Đăng nhập