Quá trình hình thành và phát triển
$0Lịch sử $0 $0Tập đoàn Muối Miền Nam là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước công ty Muối Miền Nam, trực thuộc Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn. $0 $0Description: http://www.sosalgroup.vn/resources/Items/511/Icons.gif Nhận thức được tầm quan trọng  của việc dự trữ và lưu thông mặt hàng muối trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tháng 7 năm 1977 Bộ Nội Thương (nay là Bộ Thương Mại) quyết định thành lập Công Ty Buôn Bán Muối Miền Nam trực thuộc Công Ty Muối TW.$0 $0Description: http://www.sosalgroup.vn/resources/Items/511/Icons.gif Năm 1985, để thống nhất quản lý. Nhà Nước quyết định sát nhập Cục muối thuộc Bộ Công nghiệp thực phẩm với Công ty Muối Trung ương thành Tổng Công ty muối Việt Nam - Bộ nội thương.$0 $0Description: http://www.sosalgroup.vn/resources/Items/511/Icons.gif Năm 1986 Bộ thương mại quyết định thành lập Công ty muối 3 trên cơ sở hợp nhất giữa Chi nhánh bao bì muối với Công ty muối Miền Nam.$0 $0Description: http://www.sosalgroup.vn/resources/Items/511/Icons.gif Tháng 5/1993 Công ty Muối 3 được công nhận là một Doanh nghiệp Nhà Nước theo quyết định số 338/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ và quyết định số 626/TM-TCCB của Bộ Thương Mại.$0 $0Description: http://www.sosalgroup.vn/resources/Items/511/Icons.gif Tháng 12 năm 1997 Thủ Tướng Chính phủ ra quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà Nước về sản suất kinh doanh muối từ Bộ Thương Mại về Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn.$0 $0Description: http://www.sosalgroup.vn/resources/Items/511/Icons.gif Tháng 3 năm 2002 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn ra Quyết định 780/QĐ/BNN-TCCB ngày 11/03/2002 đổi tên Công Ty Muối 3 thành: Công Ty Muối Miền Nam (Trực Thuộc Tổng Công Ty Muối)$0 $0Description: http://www.sosalgroup.vn/resources/Items/511/Icons.gif Ngày 16/10/2006 Bộ NN & PTNT ra QĐ số 2996/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty Muối Miền Nam thành công ty Cổ Phần Muối Và Thương Mại Miền Nam.$0 $0Description: http://www.sosalgroup.vn/resources/Items/511/Icons.gif Ngày 08/08/2008 Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định chuyển Công ty thành Tập đoàn Muối Miền Nam.$0 $0Tên Tiếng Anh: Southern Salt Group viết tắt là SOSAL GROUP$0 $0Trụ Sở: Số 2 bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.$0 $0Điện Thoại: (84).8.38298366 – (84).8.38244507 – (84).8.38238523$0 $0Fax: (84).8.38296329 $0 $0Email: kd@sosalgroup.vn - vanphong@sosalgroup.vn$0 $0Website: www.sosalgroup.vn$0 $0 $0
Đăng nhập