Công ty Thành viên
Công ty Cổ phần Muối và thương mại Khánh Hòa

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703000420 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 09/12/2008
Vốn điều lệ: 3.000.000.000đ
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: sản xuất muối và các sản phẩm từ nước biển.

Công ty Cổ phần Muối và thương mại Ninh Thuận

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4500293464 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 11/12/2008
Vốn điều lệ: 4.300.000.000đ
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: sản xuất muối và các sản phẩm từ nước biển.

Công ty Cổ phần Muối Vĩnh Hảo

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4803000046 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 31/12/2004
Vốn điều lệ: 38.905.400.000đ
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: sản xuất muối và các sản phẩm từ nước biển.

Công ty Cổ phần Muối và thương mại Bình Thuận

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400627873 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 24/11/2008
Vốn điều lệ: 3.500.000.000đ
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: sản xuất muối và các sản phẩm từ nước biển.

Công ty Cổ phần Muối và thương mại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500982751 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà rịa Vũng Tàu cấp ngày 01/12/2008
Vốn điều lệ: 5.000.000.000đ
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: sản xuất muối và các sản phẩm từ nước biển.

Công ty Cổ phần Muối và thương mại Tiền Giang

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5303000100 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 12/11/2008
Vốn điều lệ: 3.000.000.000đ
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: sản xuất muối và các sản phẩm từ nước biển.

Công ty Cổ phần Muối và thương mại Bến Tre

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1300488936 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 26/05/2009
Vốn điều lệ:
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: sản xuất muối và các sản phẩm từ nước biển.

Đăng nhập