Tin tức - Sự kiện
Tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàn Quốc với cương vị là Chủ tịch luân phiên ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đã có các bài phát biểu quan trọng về những chủ đề được thảo luận tại Hội nghị.

Về chủ đề Kinh tế thế giới và khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng, Thủ tướng Việt Nam cho rằng sự phối hợp chính sách chưa từng có ở cấp độ khu vực và toàn cầu dưới sự dẫn dắt của G20 là nguyên nhân quan trọng hàng đầu giúp kinh tế thế giới có những bước phục hồi nhanh chóng.


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng trên, thứ năm từ phải qua) chụp ảnh cùng lãnh đạo G20. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị G20 xem xét thiết lập thí điểm cơ chế tham vấn chính sách với một số tổ chức khu vực, bao gồm ASEAN để trao đổi thông tin, quan điểm về các vấn đề kinh tế, tài chính khu vực và toàn cầu cũng như phối hợp triển khai các quyết sách quan trọng của G20.

Về các vấn đề phát triển, Thủ tướng đề nghị G20 cần tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ các nước đang phát triển, nhất là các nước bắt đầu đạt mức thu nhập trung bình, để giúp các nước này không rơi lại vào nhóm nước thu nhập thấp.

Với cương vị là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, Thủ tướng mong muốn G20 xem xét sớm thành lập thành lập Mạng lưới G20 về Chia sẻ kiến thức với sự tham dự của các nước thành viên cũng như một số đối tác. Thủ tướng khẳng định ASEAN cũng như Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước G20 triển khai chương trình nghị sự về phát triển.

Phát biểu về chủ đề Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, đại diện của Việt Nam đề nghị các nước G20 nỗ lực nhằm đạt được Thỏa thuận quốc tế mới mang tính pháp lý ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu sau năm 2012 tại Hội nghị lần thứ 16 các Bên tham gia nghị định thư Kyoto tại Calcul (Mexico) vào cuối tháng 11/2010.

Thủ tướng nêu hai sáng kiến về việc G20 thành lập Quỹ đặc biệt hỗ trợ các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đối khí hậu và Diễn đàn các quốc gia ven biển đối phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái biển để chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hành động.

Một trong những kết quả nổi bật của Hội nghị là đã đưa được các nội dung phát triển thành trọng tâm của cương trình nghị sự của G20, đặc biệt thông qua được Đồng thuận Seoul về Phát triển vì Tăng trưởng chung với Kế hoạch Hành động nhiều năm để cụ thể hóa và thực các nội dung được ký kết.

Đồng thuận Seoul nêu rõ 9 lĩnh vực then chốt trong chương trình nghị sự G20 về phát triển, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, thương mại, đầu tư tư nhân và tạo việc làm, an ninh lương thực, tăng trưởng bền bỉ, khả năng cung cấp tài chính đều khắp, huy động nội lực, và chia sẻ kiến thức.

Bên cạnh việc hỗ trợ các nước kém phát triển và thu nhập thấp, theo đề xuất của Việt Nam và một số nước đang phát triển tại Hội nghị, các nước G20 cũng ghi nhận sự cần thiết hỗ trợ các nước đang phát triển nói chung. G20 cũng tái khẳng định sự cần thiết của việc phối hợp hành động và tham vấn chính sách với các nước ngoài G20, trong đó có việc đạt đồng thuận về số lượng khách mời tham dự các Hội nghị Thượng đỉnh G20 trong tương lai.


(Theo Chinhphu.vn)
Đăng nhập