Tin tức - Sự kiện
Bộ LĐ -TB và Xã hội đang tổ chức lấy ý kiến phương án phân vùng và điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong các loại hình doanh nghiệp năm 2011 ở các tỉnh phía Bắc.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng dự kiến đối với DN trong nước năm 2011: vùng I: 1.270.000 đồng/tháng; vùng II: 1.150.000 đồng/tháng; vùng III: 950.000 đồng/tháng; vùng IV: 830.000 đồng/tháng. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): 1.500.000 đồng/tháng; 1.320.000 đồng/tháng; 1.150.000 đồng/tháng; 1.100.000 đồng/tháng.

Theo số liệu điều tra tại 1.700 DN năm 2010 do Bộ LĐ-TB và XH thực hiện, có khoảng 98% số DN đều trả lương cho người lao động bằng hoặc cao hơn mức qui định của Nhà nước; việc phân vùng các địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu theo 4 vùng như hiện nay về cơ bản phù hợp với thực tế của các địa phương. Tuy nhiên mức lương tối thiểu vẫn điều chỉnh ở mức thấp, đời sống của người lao động ít được cải thiện. Nhất là trong điều kiện giá cả sinh hoạt tiếp tục tăng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhà ở, giao thông, hàng hóa và dịch vụ khác… nên ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các khu công nghiệp tập trung tiền lương trở thành nguyên nhân chính của trên 70% các vụ tranh chấp lao động diễn ra trong 8 tháng đầu năm 2010.

Theo Báo NNVN.
Đăng nhập