Sản Phẩm
Muối tinh chế sấy

Hàm lượng NaCL không nhỏ hơn: 99%
Độ ẩm không lớn hơn: 1.00 %
Hàm lượng tạp chất không tan không lớn hơn: 0.03 %
Quy cách đóng gói: 0.5kg, 1.0kg, 25kg
Đăng nhập