Sản Phẩm
Muối hầm

Hàm lượng NaCL không nhỏ hơn: 97.0%
Độ ẩm không lớn hơn: 2.0
Hàm lượng tạp chất không tan không lớn hơn: 0.2   
Quy cách đóng gói: 0.5kg, 1.0kg   

Đăng nhập