Sản Phẩm
Muối nấu

Hàm lượng NaCL không nhỏ hơn: 97.0 %
Độ ẩm không lớn hơn: 6.0 %
Hàm lượng tạp chất không tan
không lớn hơn: 0.1 %   
Quy cách đóng gói: 30-50kg 
             
Đăng nhập