Sản Phẩm
Muối xay

Hàm lượng NaCL không nhỏ hơn: 95.0 %
Độ ẩm không lớn hơn: 5.0 %
Hàm lượng tạp chất không tan
không lớn hơn: 0.3 %
Quy cách đóng gói: 50kg

 
Đăng nhập