Sản Phẩm
Muối hạt Duyên Hải rửa

Hàm lượng NaCL: 85 – 93%
Độ ẩm không lớn hơn: 8.0 %
Hàm lượng tạp chất không tan
không lớn hơn: 0.1 %       
Quy cách đóng gói: 30 – 50kg   


Đăng nhập