Sản Phẩm
Muối hạt Duyên Hải

Hàm lượng NaCL không nhỏ hơn: 92.0 %
Độ ẩm không lớn hơn: 9.0 %
Hàm lượng tạp chất không tan

không lớn hơn: 0.2 %       
Quy cách đóng gói: 50kg


Đăng nhập