Sản Phẩm
Muối Hạt sạch

Hàm lượng NaCL : 85-93 %
Độ ẩm không lớn hơn: 8.0 %
Hàm lượng tạp chất không tan không lớn hơn: 0.1 %   
Quy cách đóng gói: 30kg, 50kg    

Đăng nhập