Sản Phẩm
Muối hạt Miền Trung loại II

Hàm lượng NaCL
không nhỏ hơn: 95.0 %
Độ ẩm không lớn hơn: 8.0 %
Hàm lượng tạp chất không tan
không lớn hơn: 0.5 %        
Quy cách đóng gói: 50kg                                        






Đăng nhập