Sản Phẩm
Muối tinh chế sấy I-ốt

Hàm lượng NaCL không nhỏ hơn: 99.00 %
Độ ẩm không lớn hơn:  1.00 %
Hàm lượng tạp chất không tan không lớn hơn: 0.03 %
Hàm lượng I-ốt: 30 – 50 ppm
Quy cách đóng gói: 0.5kg,1.0kg, 25kg

Đăng nhập