Sản Phẩm
Muối Tinh Sấy I - ốt

Hàm lượng NaCL không nhỏ hơn: 98.00 %
Độ ẩm không lớn hơn: 1.00 %
Hàm lượng tạp chất không tan không lớn hơn: 0.20 %
Hàm lượng I-ốt (ppm): 30 – 50 ppm  
Quy cách đóng gói: 0.5kg, 1.0kg, 25kg     
Đăng nhập