Sản Phẩm
Muối Tinh Sấy I - ốt

Hàm lượng NaCL không nhỏ hơn: 95.00 %
Độ ẩm không lớn hơn: 6.00 %
Hàm lượng tạp chất không tan không lớn hơn: 0.20%
Hàm lượng I-ốt: 30 – 50 ppm
Quy cách đóng gói : 0.5kg,1.0kg,25kg


Đăng nhập