Sản Phẩm
Muối hạt I-ốt


Hàm lượng NaCL: 95-98 %
Độ ẩm không lớn hơn: 4.0-8.0 %
Hàm lượng tạp chất không tan không lớn hơn: 0.2 %
Hàm lượng I-ốt: 30-50 ppm
Quy cách đóng gói: 2kg, 5kg, 25kg

Đăng nhập